Zpracování faktur vydaných na základě požadavků klienta

Včas vystavené faktury zvyšují pravděpodobnost jejich včasné úhrady. Jestliže ale nemáte čas vystavovat faktury za Vaše služby či dodané zboží, můžeme tuto činnost pro Vás zajistit. Na základě Vašich požadavků vystavíme faktury za Vás a budeme vést jejich evidenci.

Sledování splatnosti faktur a úhrad

Ať už budeme Vaše faktury vystavovat či nikoliv, můžeme za Vás stav Vašich pohledávek sledovat, evidovat jejich úhrady a v případě, že nebudou včas uhrazeny, jejich úhradu upomínat.