Přehledy o hospodaření (např. dle středisek, zakázek, výkonů)

Při zpracování účetnictví (příp. i daňové evidence) jsme schopni členit náklady a výnosy dle jednotlivých středisek, zakázek nebo výkonů. Toto poté umožní zpracování všech účetních sestav a výkazů právě v tomto členění. Díky tomu můžete získat perfektní přehled o svém hospodaření. Veškeré sestavy jsou velmi variabilní a v případě, že Vám standardní sestavy nebudou vyhovovat, lze všechny výstupy dále variabilně upravovat nebo vytvořit úplně nové.

Plánování rozpočtů

Připravíme pro Vás detailní rozpočty nákladů a výnosů pro následující měsíce a roky. Díky těmto rozpočtům a aktuálním výsledkům z účetnictví si budete moci každý měsíc/rok porovnat, zda se Vaše podnikání ubírá tím správným směrem. Získáte tím dokonalý přehled o výsledcích svého podnikání.

Finanční a jiné analýzy

Pokud máte pocit, že by Vám Vaše podnikání mělo přinášet lepší výsledky a nevíte, z jakého důvodu tomu tak není, připravíme pro Vás různé druhy finančních analýz, které ukážou slabá místa Vašeho podnikání. V návaznosti na výsledky analýz jsme schopni připravit návrh potřebného řešení.