Zpracování všech typů daňových přiznání pro podnikatele i fyzické osoby (nepodnikatele)

V návaznosti na účetnictví připravíme pro Vás všechny typy daňových přiznání, tzn. k dani z příjmů fyzických osob, právnických osob, dani z přidané hodnoty, dani silniční, dani z nemovitostí, dani z převodu nemovitostí, dani darovací, příp. i dani dědické. Tyto služby poskytujeme jak v návaznosti na vedení účetnictví, tak i pokud si účetnictví vedete sami a potřebujete pouze zpracovat přiznání k daním. Připravíme pro Vás přiznání i pokud nejste podnikatelé a přitom jste se dostali do situace, kdy je přiznání potřeba finančnímu úřadu podat.

Zastupování při jednání s finančními úřady

Budeme Vás zastupovat při veškeré komunikaci s finančními úřady ve všech oblastech Vašeho podnikání. Při kontrolách ze strany finančního úřadu, při korespondenci i osobních jednáních. Připravíme Vaše účetní doklady pro případné kontroly finančního úřadu.