Pomoc v současné krizi

Abychom přispěli k řešení současné krize a pomohli zmírnit její dopady, nabízí ucetnicentrum.eu
ZDARMA okamžitou pomoc v tom, co umíme nejlépe, totiž zpracování a podání žádostí o:

• ošetřovné pro OSVČ (424,- Kč/den)
• kompenzační bonus až 25.000,- Kč pro OSVČ
• dotaci na mzdy v rámci programu MPSV Antivirus (A+B/60-100%) – kurzarbeit

a to nejen pro naše klienty, ale i pro všechny ostatní, kteří si nevědí rady. ZDARMA též poskytujeme poradenství ohledně získání státem zaručených bezúročných provozních úvěrů v rámci programu COVID-II (MPO/ČMZRB).