Zpracování podvojného účetnictví

Zaúčtujeme podle Vašich přání v souladu s českou legislativou veškeré případy spojené s Vašimi podnikatelskými aktivitami. Ať už jste malá místní firma nebo velká společnost se zahraniční kapitálovou účastí. Pro každého najdeme takové řešení, které bude splňovat jeho požadavky. Je-li pro Vás účetnictví důležité pouze pro účely sestavení daňového přiznání nebo naopak Vás zajímají detailní informace vyplývající z Vašeho účetnictví, zpracujeme účetnictví přesně podle Vašich požadavků. Samozřejmostí je zpracovaní všech možných účetních sestav a přehledů pro Vaše potřeby. Využíváme velmi spolehlivý a variabilní účetní software, který nám umožní zpracování Vašich dat s téměř jakýmikoliv tiskovými výstupy. Jsme schopni pro Vás zajistit účetní sestavy s jakoukoliv periodicitou. V případě zájmu je možné zajistit Váš přístup přímo do našeho účetního softwaru tak, abyste mohli sami sledovat stav Vašeho účetnictví a zjišťovat rozličné účetní informace (aktuální nezaplacené faktury, obrat, náklady,…).

Zpracování roční účetní závěrky

Roční účetní závěrkou vrcholí účetní práce a slouží jednak pro účely finančního úřadu, obchodního rejstříku, různé banky a další instituce, ale i pro účely vlastního podnikání a případné zákazníky či obchodní partnery. Lze z ní čerpat i důležité a pro podnikatele zajímavé informace, na základě kterých lze přizpůsobit podnikání v následujících letech. My Vaši účetní závěrku zpracujeme s mimořádnou pečlivostí k Vaši plné spokojenosti.

Zpracování měsíčních účetních závěrek

Pokud jste již větší firmou a zajímají Vás informace z Vašeho účetnictví pravidelně každý měsíc, zpracujeme pro Vás každý měsíc k určitému, pevně stanovenému datu měsíční účetní závěrku. Poskytneme Vám zvolené účetní sestavy ve formě přehledů, tabulek, grafů, přesně tak, jak si budete přát. Věříme, že tyto včasné informace Vám pomohou v každodenním rozhodování při Vašem podnikání.

Vedení daňové evidence

I v oblasti vedení daňové evidence Vám můžeme nabídnout zajímavé služby. Ačkoliv má daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) jednodušší formu a slouží většinou pouze jako podklad pro zpracování daňového přiznání k dani z příjmů, lze i z tohoto systému čerpat důležité informace pro Vaše podnikání. Kvalitní účetní software je samozřejmostí a umožní rovněž velké množství účetních sestav.

Vedení skladové evidence

Pokud evidujete větší množství materiálu, výrobků či zboží na skladě, zajistíme pro Vás vedení skladové evidence. Přesně podle Vašich požadavků budeme Vaše zásoby evidovat, účtovat a poskytovat Vám potřebné informace. Získáte tak aktuální přehled o situaci Vašich zásob.

Vedení agendy majetku

Ať už máte pouze jeden počítač, desítky výrobních strojů nebo stovky vozidel, povedeme přehledy Vašeho majetku, vypočítáme účetní i daňové odpisy a veškeré operace s majetkem zaúčtujeme.

Výpočet cestovních náhrad (tuzemských i zahraničních)

V případě, že cestujete Vy nebo Vaši zaměstnanci často po ČR a do zahraničí, zajistíme pro Vás i výpočet cestovních náhrad dle aktuálních předpisů a vyhlášek.

Kontrola zpracování účetnictví/daňové evidence

Jestliže si zpracováváte účetnictví/vedete daňovou evidenci sami bez pomoci účetní a potřebujete jednou ročně zkontrolovat Vaše účetnictví a najít případné nesrovnalosti či chyby, provedeme pečlivou kontrolu dle stanovených postupů. Stejně tak Vám diskrétně zkontrolujeme účetnictví pokud si i přes všechnu důvěru, kterou své účetní/účetnímu dáváte, přejete nezávislou kontrolu Vašeho účetnictví.

Účetní poradenství

Jako doplňkovou službu nabízíme i poradenství v účetní oblasti. Je určeno jak účetním, tak i podnikatelům, kteří nestíhají sledovat aktuální novinky v české legislativě nebo si nevědí rady se zaúčtováním složitějších účetních případů. Navrhneme Vám i případně kompletní účetní systém včetně vhodného softwaru.